Zapisz się do Newslettera i skorzystaj z rabatu 10% na ubrania z nowej kolekcji

Od dzisiaj nowa marka Nicol w ofercie.

Jesteśmy na Instagramie i Facebooku! Dołącz do naszej społeczności, śledź nasze nowości i bierz udział w konkursach.

  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy Towaru objętych jednym zamówieniem.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Hurtimex S.A. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42 90-640 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] .
  3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, zamieszczonego pod adresem https://www.kidsfashion.pl/Obsluga-klienta/Prawo-do-odstapienia-od-umowy/, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towarów lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni.
  9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Właśnie zapisałeś się do naszego newslettera. Aby zakończyć proces rejestracji, wyszukaj w skrzynce odbiorczej wiadomość e-mail z potwierdzeniem i kliknij link dołączony do niej. Jeśli nie otrzymałeś e-maila, powtórz proces lub skontaktuj się z pomocą techniczną.